Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zespół Munchausen by proxy

Autor:
Anna Borkowska, Anna Galińska, Maria Korzon
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2005
Tom:
35
Numer:
1
Strona początkowa:
33
Strona końcowa:
36
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
zespół Munchausen by proxy, maltretowanie dziecka
Czytaj

Zespół Munchausen by proxy jest formą maltretowania dzieci przez opiekunów, najczęściej przez matkę. Polega na wywoływaniu objawów chorobowych u dziecka lub symulowaniu objawów nieistniejących, co w konsekwencji naraża dziecko na szeroką, często inwazyjną diagnostykę i niepotrzebne leczenie, a nawet może doprowadzić do jego śmierci. W pracy przedstawiono krótką historię wprowadzenia nazwy zespołu do nazewnictwa medycznego. Zwrócono uwagę na zgłaszane najczęściej objawy, takie jak: zaburzenia oddychania, bezdechy, wymioty, biegunka, gorączka, sinica, drgawki, utraty przytomności, krwawienie z ucha, krwawienie z przewodu pokarmowego. Przeanalizowano sposoby wywoływania tych objawów. Podano przykłady przypadków opisane w piśmiennictwie oraz dane epidemiologiczne dotyczące występowania i śmiertelności. Omówiono kryteria diagnostyczne zespołu i okoliczności towarzyszące chorobie. Opisano także zalecane po rozpoznaniu postępowanie, kładąc nacisk na zapewnienie dziecku absolutnego bezpieczeństwa. Krótko wspomniano o rzutowaniu zespołu na osoby starsze, będące pod opieką swoich dzieci, oraz na zwierzęta.