Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Noworodek z wrodzoną listeriozą i zespołem wad

Autor:
Wojciech Walas, Anna Major, Małgorzata Puziewicz-Krzemienowska, Krzysztof Burdynowski
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2005
Tom:
35
Numer:
1
Strona początkowa:
52
Strona końcowa:
54
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
listerioza, noworodek, wady wrodzone
Czytaj

W pracy przedstawiono zakończony zgonem przypadek noworodka z wrodzoną posocznicąListeria monocytogenes oraz z zespołem wad wrodzonych. Omówiono zasadnicze problemy diagnostyczne i lecznicze związane z wrodzoną listeriozą zwrócono uwagę na możliwy związek pomiędzy wewnątrzmacicznym zakażeniem Listeria monocytogenes i wystąpieniem u noworodka zespołu wad wrodzonych. Podkreślono konieczność uwzględniania Listeria monocytogenes w etiologii zakażeń wrodzonych u noworodków.