Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Dziecko pochodzące z rodzin obciążonych cukrzycą typu 1

Autor:
Renata Wąsikowa, Dorota Suchańska, Aleksander Basiak, Anna Noczyńska, Teresa Stasińska
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2005
Tom:
11
Numer:
4
Strona początkowa:
245
Strona końcowa:
248
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
dziecko z rodziny obciążonej cukrzycą typu 1, ryzyko zachorowania, wady wrodzone, makrosomia, zaburzenia elektrolitowe, hipoglikemia
Czytaj

Cukrzyca typu 1 występuje u osób z genetyczną predyspozycją do tej choroby. Zwiększa 3-5-krotnie częstość wystąpienia wad rozwojowych, stanowi więc jeden z najbardziej znanych teratogenów. Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za rozwój wad jest hiperglikemia. Wady dotyczą ośrodkowego układu nerwowego, kostnego, moczowego i pokarmowego. Cechą charakterystyczną jest makrosomia, a jednym z częstych powikłań – hipoglikemia. Obserwuje się hipokalcemię, hipomagnezemię, policytemię, hiperbilirubinemię, kardiiomiopatię przerostową i zaburzenia oddychania.