Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rozwój somatyczny i stan zdrowia dzieci w wieku 4-7 lat urodzonych przedwcześnie

Autor:
Iwona Ligenza, Danuta Chlebna-Sokół, Małgorzata Olszowiec
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2005
Tom:
35
Numer:
2
Strona początkowa:
66
Strona końcowa:
70
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
wcześniactwo, rozwój fizyczny, stan zdrowia
Czytaj

Celem pracy była odpowiedź na pytanie, czy, i w jakim stopniu, zaburzony jest rozwój somatyczny oraz stan zdrowia dzieci w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, urodzonych przedwcześnie w połowie lat 90. w Łodzi i województwie łódzkim. Materiał i metody. W latach 2001-2002 badaniami objętych było 72 dzieci w wieku 4-7 lat (35 dziewczynek i 37 chłopców), urodzonych z ciąży trwającej od 24 do 35 tygodni, z masą ciała między 600 a 2450 g. Oceniono rozwój somatyczny na podstawie pomiarów antropometrycznych i stan zdrowia. Wyniki. Jedynie 46 (63%) dzieci prezentuje prawidłowy stan odżywienia, natomiast niedobór masy ciała rozpoznaliśmy u 15 (20,8%) badanych. 32 (44,4%) wcześniaków prezentuje dysharmonię cech antropometrycznych; aż 29 (40,3%) dzieci ma obwód głowy poniżej 10 centyla. W stanie zdrowia badanych dzieci stwierdzono szereg zaburzeń i nieprawidłowości: wady postawy u 14 dzieci (19,4%), próchnica zębów u 28 (3 8,9%), wady zgryzu - u 14 (19,4%), nawracające zakażenia dróg oddechowych u 36 (50%), wady słuchu i głuchota - u 13 (18,1%), wady wzroku - u 12 (16,7%), w tym znaczne niedowidzenie lub ślepota u 5 (6,9%) dzieci. Opóźnienie rozwoju umysłowego stwierdzono u 27 dzieci (37,5%). Mózgowe porażenie dziecięce rozpoznano u 13 badanych (16%), padaczkę u 3 (4,2%), a wodogłowie leczone zastawką komoro wo-otrzewnową— także u 3 dzieci (4,2%). Wnioski. Wyniki przedstawionych badań świadczą o ogromnej potrzebie poprawy opieki nad dziećmi urodzonymi przedwcześnie, przede wszystkim w dalszych, poza noworodkowym, okresach życia.