Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rak kory nadnercza u 7-letniej dziewczynki

Autor:
Alicja Smorawińska, Eugeniusz Korman
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
1998
Tom:
4
Numer:
2
Strona początkowa:
117
Strona końcowa:
119
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
rak kory nadnercza, zespół nadnerczowo-płciowy, guzy wirylizujące, mitotan - DDD, DHEAS, testosteron
Czytaj

Przedstawiliśmy przypadek raka kory nadnercza u 7-letniej dziewczynki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na diagnostykę różnicową i zastosowane leczenie.