Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Trudności diagnostyczne w rozpoznawaniu grzybic skóry u dzieci

Autor:
Elżbieta Krajewska-Kułak, Wiaczesław Niczyporuk, Marianna Bartoszewicz, Irena Roszkowska, Cecylia Łukaszuk, Edyta Moss
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2005
Tom:
35
Numer:
2
Strona początkowa:
78
Strona końcowa:
82
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
grzybica, tinea incognito, dzieci
Czytaj

Wstęp. Grzybice skóry w większości przypadków charakteryzują się typowym obrazem klinicznym. Problem diagnostyczny pojawia się jednak wtedy, gdy schorzenie przebiega w odmienny sposób i pod różnymi „maskami" upodabnia się do innych jednostek chorobowych. Cel pracy. Celem pracy była analiza historii chorób pacjentów z rozpoznaniem grzybicy skóry, hospitalizowanych w Klinice Dermatologii i Wenerologii AM w Białymstoku w latach 1981-2000 i sprawdzenie, w jak wysokim odsetku przypadków grzybica ta była mylnie rozpoznawana i leczona ambulatoryjnie. Materiał i metody. Badany materiał stanowiło 24 547 historii chorób, w tym 1260 dzieci w wieku 1-14 lat. Wyniki. Grzybicę skóry rozpoznano u 231 dzieci (18,3%). Ogółem wykazano, że 76 dzieci z grzybicą skóry miało wdrożone nieprawidłowe leczenie ambulatoryjne. Najwyższy odsetek niewłaściwie leczonej grzybicy skórnej stwierdzono w 1999 i 2000 roku (odpowiednio po 66,7%) oraz w roku 1995 (63,6%). Tinea incognito rozpoznano u 56 dzieci, co stanowiło 73,7% dzieci nieprawidłowo leczonych. Najczęstsze problemy diagnostyczno-terapeutyczne stwarzały tinea cutis glabrae superficialis, tinea superficialis capitis oraz tinea profunda capitis. Głównymi czynnikami patogenetycznymi rozpoznawanych grzybic skóry były Microsporum canis, Trichophyton mentagrophytes, M. gypseum, Candida albicans, T yerucosum oraz T yiolaceum. W nieprawidłowym leczeniu ambulatoryjnym stosowano głównie kortykosteoridy (73,7%), antybiotyki (35,5%), leki antyhistaminowe (17,7%) i inne (11,8%). Wnioski. Uzyskane wyniki potwierdzają że w każdym przypadku podejrzenia grzybicy skóry należy przed rozpoczęciem jakiejkolwiek terapii wykonać badanie mikologiczne.