Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rozedma srodmiązszowa płuc u noworodków - problemy diagnostyczne

Autor:
Dorota Granatowska, Wojciech Walas, Tomasz Osiński, Jacek Masełko, Anna Major, Małgorzata Gawor
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2005
Tom:
35
Numer:
2
Strona początkowa:
83
Strona końcowa:
86
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
rozedma śródmiąższowa, noworodek, rozpoznanie
Czytaj

Rozedma śródmiąższowa płuc jest niebezpiecznym i stosunkowo częstym powikłaniem wentylacji mechanicznej noworodków. Wczesne rozpoznanie i wdrożenie odpowiedniego postępowania stwarza szansę zakończenia powodzeniem leczenia pacjenta, a jej przeoczenie grozi powstaniem innych, bezpośrednio zagrażających życiu powikłań z grupy tzw. zespołów ucieczki powietrza. Rozpoznanie może być trudne z uwagi na brak charakterystycznych objawów klinicznych i konieczność różnicowania z innymi jednostkami chorobowymi o podobnym obrazie RTG. W oparciu o piśmiennictwo i własne doświadczenia autorzy przedstawiają problemy związane z rozpoznaniem i różnicowaniem omawianego powikłania. Podstawą rozpoznaniajest właściwa interpretacja zdjęcia RTG klatki piersiowej. W niektórych przypadkach przydatna jest także tomografia komputerowa. W oparciu o własny materiał ilustracyjny omówiono zasady rozpoznania radiologicznego, przedstawiono również zasady rozpoznania anatomopatologicznego omawianego powikłania, z uwzględnieniem koniecznej modyfikacji techniki badania sekcyjnego oraz charakterystyczne cechy obrazu histopatologicznego. Szczególną uwagę zwrócono na potrzebę ścisłej współpracy między lekarzem zajmującym się pacjentem, radiologiem i patomorfologiem.