Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Rabdomioliza przyinfekcyjna u dzieci. Opis trzech przypadków

Autor:
Marek Mikołajczyk
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2005
Tom:
35
Numer:
2
Strona początkowa:
98
Strona końcowa:
100
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
rabdomioliza, infekcja wirusowa, dzieci
Czytaj

Martwica mięśni poprzecznie prążkowanych w przebiegu infekcji, opisywana jest u dzieci bez obciążeń wrodzonymi chorobami metabolicznymi stosunkowo rzadko. Opisywano ją w zakażeniach wirusami: grypy, paragrypy, ECHO, coxackie, zapalenia wątroby, EB, odry, ospy, herpes i HIV-1 i adenowirusem oraz bakteriami: Streptococcus, Staphylococcus, Salmonella, Legionella, Clostridium, E. coli., a także w zakażeniach Mycoplazmapneumonie oraz Ricketsiae. W pracy opisano 3 przypadki rabdomiolizy u dzieci, które były leczone na oddziale dziecięcym szpitala w Lidzbarku Warmińskim w lutym, marcu i kwietniu 2002 r. Martwica mięśni związana była z infekcjami wirusowymi górnych dróg oddechowych, a bolesności mięśni i bólowemu ograniczeniu ruchów czynnych w stawach kończyn dolnych towarzyszyły wysokie wartości aktywności kinazy kreatyninowej w surowicy krwi. Nie obserwowano powikłań, ani nawrotów rabdomiolizy. Uzyskano całkowity powrót dzieci do zdrowia — wszystkie pozostają drugi rok w obserwacji ambulatoryjnej tutejszych poradni dziecięcych. Nie ustalono rodzaju wirusa, który wywołał chorobę. Względy finansowe oraz samoograniczający się przebieg choroby skłoniły do odstąpienia od badań wirusologicznych. Dzieci pochodziły z jednej wioski i z jednej dzielnicy miasta i zachorowały na przestrzeni 3 miesięcy, należy więc podejrzewać, iż infekcję wywołał ten sam szczep wirusa.