Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zakażenie cytomegalowirusem jako element utrudniający diagnostykę hepatologiczną u niemowląt

Autor:
Lidia Stopyra
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2005
Tom:
35
Numer:
2
Strona początkowa:
101
Strona końcowa:
104
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
zakażenie CMV, zapalenie wątroby, cholestaza, dzieci
Czytaj

Cytomegalowirus (CMV) jest wirusem szeroko rozpowszechnionym w przyrodzie. Do zakażenia pierwotnego dochodzi nierzadko już w okresie niemowlęcym, a dzieci często hospitalizowane są na takie zakażenie szczególnie narażone. Jedyną manifestacją infekcji CMV może być ostre zapalenie wątroby. W 1 r.ż. mogą również wystąpić początkowe objawy wrodzonego zakażenia CMV. Okres niemowlęcy jest czasem manifestacji klinicznej chorób wrodzonych i w związku z tym w praktyce dość często spotykamy się z zespołami nakładania tych schorzeń. W pracy przedstawiono przypadki 3 niemowląt, które zostały skierowane na Oddział Obserwacyjno-Zakaźny w celu diagnostyki zapalenia wątroby. W pierwszej fazie stwierdzono serologiczne markery świeżego zakażenia cytomegalowirusem i w związku z dość ciężkim przebiegiem schorzenia włączono leczenie gancyklowirem. Następnie, po poszerzeniu diagnostyki, u dzieci wykryto również inne schorzenia wywołujące uszkodzenie wątroby — zespół Allagille'a, patologię naczyniową z zaburzeniem przepływu w żyle wrotnej i niedrożność zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych. Wnioski. 1. Cytomegalowirusowe zapalenie wątroby u niemowląt ma z reguły charakter łagodny i samoograniczający się, a w przypadkach wymagających leczenia poddaje się terapii gancyklowirem. 2. Stwierdzenie zakażenia CMV u niemowląt z objawami choroby wątroby nie powinno zawężać postępowania diagnostycznego.