Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zespół nadmiernej wiotkości jako przyczyna bólów stawów u dzieci

Autor:
Elżbieta Smolewska, Henryka Brózik, Jerzy Stańczyk
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2004
Tom:
34
Numer:
1
Strona początkowa:
13
Strona końcowa:
16
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
nadmierna wiotkość stawów, bóle stawów, choroby reumatyczne u dzieci
Czytaj

Dolegliwości z zakresu narządu ruchu stanowią częstą skargę zgłaszaną przez dzieci w gabinecie lekarskim. Najczęściej są to odczynowe bóle stawów w przebiegu zakażeń wirusowych, bakteryjnych czy pasożytniczych. Jedną z mniej znanych przyczyn bólów stawów u dzieci jest tzw. zespół nadmiernej wiotkości (ang. Hypermobility Syndrome-HS). Definiuje się go jako zwiększoną ruchomość dużych i małych stawów w stosunku do normy uwzględniającej wiek, płeć i rasę, przy braku zapalnej choroby reumatycznej. Uważa się, że HS może być chorobą uwarunkowaną genetycznie polegającą na zaburzeniach syntezy kolagenu. Częstość występowania tego zespołu u dzieci waha się od 5 do 18%, z przewagą u dzieci młodszych i dziewczynek. W ustaleniu rozpoznania pomocna jest 9-punktowa skala Beightona. Obraz kliniczny HS może być bardzo bogaty, dominują jednak bóle mięśni i stawów. Czasami HS współistnieje z zespołem wypadania płatka zastawki dwudzielnej, chronicznymi zaparciami, dysfunkcją dróg moczowych czy narządu rodnego. Leczenie HS polega na stosowaniu odpowiednich form fizykoterapii czy lokalnych iniekcji glikokortykosteroidów.