Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Epidemiologia ropnych zapaleń kości i stawów u dzieci w materiale oddziału chirurgii dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie w latach 1988-1998

Autor:
Wiesław Steinke, Andrzej Jankowski, Henryk Giełwanowski, Arleta Stec-Steinke
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2004
Tom:
34
Numer:
1
Strona początkowa:
17
Strona końcowa:
20
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
ropne zapalenie kości i stawów ostre krwiopochodne, wtórne pourazowe, przewlekłe
Czytaj

W pracy przedstawiono szczegółowo zapadalność na ropne zapalenie kości i stawów u dzieci w latach 1988-1998. Omówiono grupy wiekowe, typy zapaleń kości i stawów, lokalizację ogniska zapalenia, czynniki wywołujące oraz ryzyka. Zwrócono uwagę na czas rozpoczęcia hospitalizacji od chwili wystąpienia pierwszych objawów choroby oraz przeprowadzono kalkulację czasu leczenia szpitalnego.