Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analiza zmian w jamie ustnej u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych z chorobą trzewną

Autor:
Katarzyna Skrzelewska, Mieczysława Czerwionka – Szaflarska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2004
Tom:
34
Numer:
1
Strona początkowa:
21
Strona końcowa:
25
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
celiakia, jama ustna
Czytaj

Zwraca się uwagę w piśmiennictwie na korelację celiakii ze stanem jamy ustnej. Celem pracy była ocena stanu morfologicznego błony śluzowej jamy ustnej, wad rozwojowych szkliwa i wad zgryzu chorych na celiakię w zależności od kryteriów przestrzegania diety bezglutenowej. Badaniami objęto 200 dzieci, młodzieży i młodych dorosłych w wieku 6 – 24 lat. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że przestrzeganie diety miało pozytywny wpływ na stan błony śluzowej jamy ustnej, częstość występowania wad zgryzu, stłoczenia zębów i zapalenia kątów ust. Dzieci, młodzież i młodych dorosłych chorych na celiakię nie przestrzegających diety bezglutenowej należy informować o stomatologicznych skutkach zaniedbań dietetycznych.