Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Psychologiczne aspekty funkcjonowania dziewcząt z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów

Autor:
Elwira Kosmala, Agnieszka Korobowicz, Edyta Olesińska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2004
Tom:
34
Numer:
1
Strona początkowa:
26
Strona końcowa:
31
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
MIZS, funkcjonowanie psychospołeczne, dziewczęta
Czytaj

Młodzieńcze idopatyczne zapalenie stawów /MIZS/ jest chorobą przewlekłą, przebiegającą z okresami remisji i zaostrzeń, wymagającą złożonego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego. Choroba ta stanowi dla pacjenta źródło sytuacji trudnych i wywiera wpływ zarówno na sferę emocjonalną, jak i relacje społeczne osób chorych. Dużą rolę w adaptacji do MIZS odgrywa wsparcie społeczne, poprzez zmniejszanie negatywnych psychologicznie następstw stresu. W poniższej pracy analizowano wpływ choroby na funkcjonowanie psychospołeczne dziewcząt z MIZS. Badane – to pacjentki Kliniki Chorób Płuc i Reumatologii AM w Lublinie, w wieku 12-18 lat. Pacjentki wypełniały Ankietę (w opracowaniu własnym). Uwzględniała ona informacje o sytuacjach trudnych związanych z chorobą i znaczeniu wsparcia społecznego w radzeniu sobie z nimi; o wpływie choroby na różne sfery funkcjonowania badanych (relacje rodzinne, relacje z rówieśnikami, realizację planów życiowych) oraz o uczuciach związanych z chorobą. Stwierdzono, że choroba ma większy negatywny wpływ na sferę emocjonalną niż na przystosowanie społeczne badanych. Dominujące uczucia to: niepewność, lęk, smutek, strach – uczucia negatywne (69%); wśród pozytywnych (31%) – nadzieja. Duże znaczenie w adaptacji do choroby ma wsparcie społeczne sprzyjające osiąganiu lepszej jakości życia z MIZS.