Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zmiany aktywności wykładników metabolizmu tlenowego u dzieci z wstecznym odpływem żołądkowo-przełykowym na tle zmian w błonie śluzowej przełyku

Autor:
Małgorzata Modzelewska-Hołyńska, Aneta Krogulska, Krystyna Wąsowska-Królikowska
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2004
Tom:
34
Numer:
1
Strona początkowa:
32
Strona końcowa:
36
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
choroba refluksowa przełyku, wolne rodniki tlenu, bariera antyoksydacyjna
Czytaj

Znaczna częstość występowania patologicznego odpływu żołądkowo-przełykowego u dzieci oraz związane z tym powikłania i problemy terapeutyczne dają podstawę do poszerzania badań w tej dziedzinie. Celem pracy było zwrócenie uwagi na udział reaktywnych form tlenu oraz zmiany w zakresie wykładników bariery antyoksydacyjnej w patofizjologii rozwoju stanu zapalnego błony śluzowej przełyku w przebiegu choroby refluksowej u dzieci. Do badań włączono 50 dzieci z rozpoznaną chorobą refluksową, które podzielono na: grupę I – bez zapalenia błony śluzowej przełyku i II - z współistnieniem histologicznych wykładników stanu zapalnego w obrębie błony śluzowej przełyku. Wysokie stężenia cytokin prozapalnych potwierdziły istnienie stanu zapalnego przełyku obserwowanego w badaniu endoskopowym i w ocenie histopatologicznej. Stwierdzono, że występowaniu stanu zapalnego błony śluzowej przełyku towarzyszy wyższa aktywność potencjałów oksydacyjnych osocza i obniżenie aktywności wykładników bariery antyoksydacyjnej.