Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zaburzenia czynności autonomicznego układu nerwowego u dzieci z wypadaniem płatków zastawki dwudzielnej

Autor:
Waldemar Bobkowski, Aldona Siwińska, Jacek Zachwieja, Janusz Maciejewski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2004
Tom:
34
Numer:
1
Strona początkowa:
37
Strona końcowa:
41
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
dzieci, objawy kliniczne, wypadanie płatków zastawki dwudzielnej, zmienność rytmu serca
Czytaj

Cel pracy: Ocena czynności autonomicznego układu nerwowego, w oparciu o analizę częstotliwościową zmienności rytmu zatokowego (HRV), u dzieci z pierwotnym wypadaniem płatków zastawki dwudzielnej (MVP) oraz wpływu zaburzeń autonomicznego układu nerwowego na występowanie objawów klinicznych u tych chorych. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 151 dzieci z MVP w wieku śr. 12.2 ± 3.1 lat oraz 165 dzieci zdrowych w wieku śr. 12.3±3.7 lat. U wszystkich wykonano badanie kliniczne, badanie echokardiograficzne, standardowy zapis ekg oraz 24-godzinne ambulatoryjne monitorowanie ekg. Parametry analizy częstotliwościowej HRV oceniano z 5-minutowych zapisów rytmu zatokowego w ciągu dnia i w nocy. Wyniki: U 20% dzieci z MVP występowały objawy kliniczne najczęściej pod postacią bólu w klatce piersiowej, uczucia duszności i kołatania serca. W analizie HRV u dzieci z MVP w porównaniu z grupą kontrolną stwierdzono istotnie niższe wartości HF (dzień) i HF n.u. (dzień i noc) oraz istotnie wyższe wartości LF (noc), LF n.u. (dzień i noc) i stosunku LF/HF (dzień i noc). U dzieci z MVP zgłaszających dolegliwości stwierdzono w ciągu dnia i w nocy istotnie wyższe wartości parametru LF n.u. i stosunku LF/HF oraz istotnie niższe wartości parametru HF n.u., w porównaniu z tymi dziećmi, które dolegliwości nie zgłaszały. Nie obserwowano zależności pomiędzy stopniem niedomykalności mitralnej a wartością parametrów analizy częstotliwościowej HRV. Wnioski: U dzieci z MVP występuje obniżenie modulującego wpływu układu przywspółczulnego i wzrost modulującego wpływu układu współczulnego. Stopień zaburzenia współzależności obu typów modulacji wegetatywnej na korzyść układu współczulnego wiąże się ze wzrostem częstości występowania objawów klinicznych u tych chorych.