Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przerzut nerwiaka zarodkowego współczulnego do centralnego układu nerwowego u 8-letniej dziewczynki

Autor:
Joanna Zawitkowska-Klaczyńska, Krzysztof Kątski, Teresa Odój, Hanna Wiśniewska-Ślusarz, Jerzy R. Kowalczyk
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2004
Tom:
34
Numer:
1
Strona początkowa:
60
Strona końcowa:
61
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
nerwiak zarodkowy współczulny, diagnostyka, lokalizacja, leczenie
Czytaj

Przedstawiamy przypadek 8-letniej dziewczynki leczonej w Klinice w latach 1997 - 1998 z powodu nerwiaka zarodkowego współczulnego. Uzyskano wówczas całkowitą remisję kliniczną i radiologiczną procesu rozrostowego. Po 2 latach od zakończenia leczenia pacjentkę przyjęto ponownie do Kliniki z objawami: senności, utraty masy ciała, zaburzeń widzenia, rozejścia szwów czaszkowych, dodatnich objawów oponowych. W badaniu MRI głowy stwierdzono guz w lewej okolicy skroniowo-potylicznej. Wykonano zabieg operacyjny usunięcia guza, a wynik badania histopatologicznego potwierdził przerzut neuroblastoma. Dziewczynka otrzymała chemioterapię wg Protokołu Leczenia Nowotworów Złośliwych OUN. Badania kontrolne wykonane po zakończonym leczeniu wykazały remisję procesu chorobowego, utrzymującą się rok.