Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wymioty z domieszką krwi u 5-tygodniowego niemowlęcia – współistnienie refluksu żołądkowo-przełykowego i alergii pokarmowej – prezentacja przypadku

Autor:
Barbara Dobrowolska-Wiciak, Małgorzata Firek- Pędras, Marek Jaworski, Tomasz Lebda Wyborny
Język:
PL
Czasopismo:
Przegląd Pediatryczny
Rok:
2004
Tom:
34
Numer:
1
Strona początkowa:
65
Strona końcowa:
67
ISSN:
0137-723X
Słowa kluczowe:
refluks żołądkowo-przełykowy, alergia pokarmowa, zapalenie błony śluzowej żołądka i dwunastnicy
Czytaj

Opisywany przypadek dotyczy 5-tygodniowego niemowlęcia karmionego naturalnie, z problemem wymiotów i ulewań z domieszką krwi od 3 tygodnia życia. U dziecka na podstawie kontrastowego badania radiologicznego oraz badania endoskopowego górnego odcinka przewodu pokarmowego rozpoznano patologiczny refluks żołądkowo-przełykowy i stan zapalny błony śluzowej żołądka i dwunastnicy. Za najbardziej prawdopodobną przyczynę współistnienia wyżej wymienionych objawów przyjęto alergię pokarmową. Zastosowano leczenie dwukierunkowe: przyczynowe – dietę hipoalergiczną u matki oraz objawowe - leczenie prokinetyczne i H2 bloker, z dobrym efektem klinicznym.