Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: 10-letnie ryzyko zgonu sercowego-naczyniowego a opieka medyczna

Autor:
Aleksandra Pytlak, Walerian Piotrowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
4
Strona początkowa:
299
Strona końcowa:
305
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego, opieka medyczna, funkcja SCORE
Czytaj

Wprowadzenie: 10-letnie ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego, które opiera się na szacunku liczby i nasilenia czynników ryzyka, powinno znaleźć odzwierciedlenie w postępowaniu lekarskim, obejmującym zarówno farmakoterapię, jak również zalecenia modyfikacji stylu życia. Cel pracy: Analiza opieki medycznej w zależności od 10-letniego ryzyka zgonu sercowo-naczyniowego ocenianego według funkcji SCORE oraz oszacowanie stanu zdrowia ludności prawobrzeżnej Warszawy. Materiał i metodyka: W 2001 r. zbadano subpopulację 488 mężczyzn i 528 kobiet w wieku 40-70 lat, mieszkających w Warszawie (program MONICA BIS). Ryzyko oceniono według funkcji SCORE (małe <5%, duże >5%), a opierając się na odpowiedziach na pytania z kwestionariusza zanalizowano opiekę medyczną. Wyniki: Duże ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego stwierdzono u 58% mężczyzn i 38% kobiet i odsetek ten rósł wraz z wiekiem badanych. Ponadto wśród mężczyzn, częściej niż u kobiet, w młodszym wieku obserwowano duże ryzyko. Odsetek osób, którym wykonano pomiar ciśnienia tętniczego krwi w czasie wizyty lekarskiej rósł wraz ze wzrostem ryzyka od 69% w grupie małego ryzyka do 87% w grupie dużego ryzyka. Odsetek palaczy, którym zalecono zaprzestanie palenia rósł od 59% w grupie małego ryzyka do 77% w grupie dużego ryzyka. Poradę dietetyczną otrzymywało od 34% osób zgłaszających się do lekarza z małym ryzykiem do 52% osób z dużym ryzykiem, a zalecenie zwiększenia aktywności fizycznej do 33% osób z dużym ryzykiem zgonu sercowo-naczyniowego. W grupie mężczyzn z nadciśnieniem tętniczym (po wyłączeniu nowo rozpoznanego nadciśnienia) leczonych było około 54% z małym ryzykiem i 37% z dużym, a w grupie kobiet odpowiednio 61% i 55%. Odsetek osób z hiperlipidemią (po wyłączeniu nowo rozpoznanej hiperlipidemii), które były leczone wynosił u mężczyzn z małym ryzykiem około 14%, zaś z dużym - około 11% (u kobiet odpowiednio 20% i 11%). Wnioski: Ponad połowa populacji mężczyzn i około 1/3 populacji kobiet w wieku 40-70 lat, mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy, charakteryzowała się dużym 10-letnim ryzykiem zgonu sercowo-naczyniowego. Wraz ze wzrostem ryzyka postępowanie lekarskie bardziej zbliżało się do standardów, nadal jednak istnieje rozdźwięk pomiędzy zaleceniami a praktyką.