Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Nieprawidłowości narządu żucia w zespole Turnera

Autor:
Maria Pospieszyńska, Eugeniusz Korman
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
1998
Tom:
4
Numer:
1
Strona początkowa:
39
Strona końcowa:
43
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
zespół Turnera - zmiany w jamie ustnej
Czytaj

Celem pracy było poznanie zmian w narządzie żucia u chorych z zespołem Turnera. Materiał stanowiło 31 dziewcząt z zespołem Turnera w wieku od 11 do 23 lat, w tym 15 z kariotypem 45,X, 9 - z kariotypem mozaikowym, 2 - z aberracjami strukturalnymi chromosomu X i 5 - z nieoznaczonym kariotypem przy typowym fenotypie dla tego zespołu. Spośród metod badawczych zastosowano: ortodontyczne badanie kliniczne zewnątrz- i wewnątrzustne, pantomograficzne badanie uzębienia, badanie szerokości łuków zębowych i wysokości podniebienia na gipsowych modelach szczęki i żuchwy cyrklem Korkhausa i cefalometryczne badanie na bocznych teleradiogramach głowy. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że do typowych zmian w narządzie żucia u chorych z zespołem Turnera należą: skrócenie korzeni, hipoplazja szkliwa i zmiany kształtu koron zębów oraz zgryz krzyżowy częściowy boczny. Nie udało się natomiast potwierdzić wymienianego przez innych autorów występowania wysokiego podniebienia i małej, retrogenicznej żuchwy.