Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Prędkość propagacji napływu do lewej komory zależy od jej czynności skurczowej i typu dysfunkcji rozkurczowej

Autor:
Andrzej Wojtarowicz
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
4
Strona początkowa:
319
Strona końcowa:
324
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
prędkość propagacji napływu, czynność skurczowa lewej komory, czynność rozkurczowa, echokardiografia
Czytaj

Wprowadzenie: Prędkość propagacji napływu (Prop) do lewej komory (LV) jest parametrem oceny czynności rozkurczowej, mało zależnym od obciążenia wstępnego. Istnieją doniesienia sugerujące zależność Prop od czynności skurczowej LV, brak jednak danych o wpływie typu dysfunkcji rozkurczowej na ten parametr. Materiał i metodyka: Przebadano 30 osób zdrowych i 330 osób z chorobą wieńcową bez zawału, z przebytym zawałem serca z różnego stopnia uszkodzeniem LV, z kardiomiopatiami: niedokrwienną i idiopatyczną. Spośród pacjentów z LV EF<35% wyodrębniono podgrupy z upośledzoną relaksacją (REL) i z restrykcyjnym napływem do LV (RES). Oprócz Prop oceniano wymiary LV, EF i wskaźnik kurczliwości oraz parametry napływu mitralnego: fale E i A, DT, IVRT i korelacje tych parametrów z Prop. Wyniki: Stwierdzono wysoką korelację między Prop a wielkością i parametrami czynności skurczowej LV w całej populacji (np. dla EF r=0,76, p<0,OOOO1) i w grupach o dużym rozrzucie ich wartości. Praktycznie brak było zależności między Prop a parametrami krzywej przepływu mitralnego. W grupie RES Prop była znamiennie wyższa niż w REL (38,7±10,3 vs. 33,2±8,3cm/s; p<0,02). Wnioski: Upośledzenie czynności skurczowej LV prowadzi do zmniejszenia Prop. Przy takim samym upośledzeniu kurczliwości zwolnienie Prop jest wyraźniejsze przy upośledzonej relaksacji, niż przy restrykcyjnym profilu napływu.