Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Dysfunkcja śródbłonka naczyniowego u chorych na chorobę niedokrwienną serca i nadciśnienie tętnicze

Autor:
Aleksander Goch
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
4
Strona początkowa:
337
Strona końcowa:
343
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, azotyny i azotany, cykliczny GMP, endotelina-1
Czytaj

Wprowadzenie: Dysfunkcja śródbłonka naczyniowego odgrywa istotną rolę w rozwoju i progresji zmian miażdżycowych. Jednym z czynników przyspieszających jej rozwój jest nadciśnienie tętnicze. Cel pracy: Ocena zachowania się stężenia metabolitów tlenku azotu (azotynów i azotanów - NOX) oraz endo-teliny-1 (ET-1) w osoczu i cyklicznego 3,5 gnanozynomonofosforanu (cGMP) w dobowym moczu u chorych na chorobę niedokrwienną serca bez nadciśnienia tętniczego i z nadciśnieniem tętniczym. Materiał i metodyka: Do badań zakwalifikowano 62 osoby (40 mężczyzn i 22 kobiety) w wieku 50±7,5 roku, których podzielono na 3 grupy: grupa I - kontrolna (osoby klinicznie zdrowe), grupa II - osoby z chorobą wieńcową i grupa III - osoby z chorobą wieńcową i nadciśnieniem tętniczym. Stężenie NOX w osoczu oznaczano metodą Griessa, ET-1 w osoczu metodą ELISA, a cGMP w moczu metodą immunoenzymatyczną. Wyniki: Stężenie NOX w osoczu w grupie I wynosiło 14,166,88 umol/L, w grupie II - 9,39±4,06 umol/L, a w grupie III - 8,78±3,72 umol/L. Różnice były statystycznie istotne między grupami I i III oraz I i III. Stężenie cGMP w dobowym moczu wynosiło w grupie I - 46±27 pmol/ml, w grupie II - 39±34pmol/ml i w grupie III - 42±36 pmol/ml. Różnice między grupami były statystycznie nieistotne. Stężenie ET-1 w osoczu wynosiło w grupie I 3,86±0,52 pg/mL, w grupie II - 4,19±0,91 pg/mL i w grupie III - 4,38±0,75 pg/mL. Różnice były statystycznie istotne między grupami I i II oraz I i III. Wnioski: U chorych na chorobę niedokrwienną serca oraz chorobę niedokrwienną serca i nadciśnienie tętnicze stwierdza się istotną dysfunkcję śródbłonka w porównaniu do osób zdrowych, przy czym zmiany są bardziej zaznaczone u chorych na chorobę niedokrwienną serca i nadciśnienie tętnicze.