Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Terapia naczyniowa

Autor:
Ewa Rusiecka, Jarosław Drożdż
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
4
Strona początkowa:
351
Strona końcowa:
358
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
waskulogeneza, angiogeneza, arteriogeneza, terapia naczyniowa, terapia angiogenna
Czytaj

Na przestrzeni ostatnich lat nastąpił ogromny rozwój metod diagnozowania i leczenia chorób układu krążenia, jednak wciąż stanowią one najczęstszą przyczynę zgonów w krajach zachodnich - około 4 milionów zgonów rocznie. Stanowi to prawie połowę wszystkich zgonów. Nowe techniki leczenia chorób układu krążenia, takie jak: przeskórna angioplastyka czy też pomostowanie aortalno-wieńcowe, są cały czas udoskonalane, jednak nadal istnieje pewna grupa pacjentów, u których są one nieskuteczne bądź wręcz przeciwwskazane. Stwarza to warunki do dalszego poszukiwania odmiennych metod leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego. Na obecnym etapie wiedzy ogromną szansą wydają się być nowe terapie naczyniowe, polegające na ingerowaniu w procesy powstawania, zanikania i hamowania tworzenia naczyń krwionośnych. Badania ostatnich lat umożliwiły lepsze poznanie mechanizmów regulacji procesów zachodzących w obrębie naczyń, które mogą zostać wykorzystane w nowych metodach leczenia choroby niedokrwiennej serca. Obiecujące wydają się takie metody, jak terapia wykorzystująca podawanie cytokin, techniki transferu genów do komórek za pomocą wektorów wirusowych czy też terapie komórkowe. Niniejszy artykuł, na podstawie ostatnio przeprowadzonych badań, podsumowuje podstawowe procesy powstawania i regresji naczyń, takie jak: waskulogeneza, angiogeneza i arteriogeneza oraz perspektywy ich wykorzystania w leczeniu chorób układu krążenia.