Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zastosowanie klopidogrelu w prewencji powikłań zakrzepowych miażdżycy

Autor:
Tomasz Wcisło, Jarosław D. Kasprzak, Jarosław Drożdż
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
4
Strona początkowa:
365
Strona końcowa:
368
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
ostry zespół wieńcowy, tienopirydyna, angioplastyka, klopidogrel
Czytaj

W ostatnich latach klopidogrel znalazł szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny, a zwłaszcza w kardiologii: w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych, w profilaktyce powikłań sercowo-naczyniowych, a także po zabiegach angioplastyki wieńcowej, zwłaszcza z implantacją stentów naczyniowych. Należy on do grupy leków przeciwpłytkowych nowej generacji, będących pochodnymi tienopirydyny. Z klinicznego punktu widzenia klopidogrel stosowany w chorobach układu krążenia zmniejsza ryzyko ponownego zamknięcia naczynia. Jego działanie polega na hamowaniu agregacji płytek krwi indukowanej przez ADP (difosfo-ran adenozyny) na drodze nieodwracalnej modyfikacji struktury płytkowego receptora ADP. W sposób bezpośredni i wybiórczy hamuje wiązanie się ADP z receptorem i wywoływaną przez ADP aktywację kompleksu glikoprotein GPIIb/llla. W poniższej pracy przedstawiono przegląd najnowszych doniesień dotyczących zastosowania klopidogrelu we współczesnej medycynie. Omówiono wyniki dużych badań klinicznych w tej dziedzinie - badanie ARMYDA-2, CURE, CLARITYTIMI-28 i COMMIT/CCS-2. Przedstawiono nowe doniesienia dotyczące skuteczności działania, dawkowania oraz bezpieczeństwa tej terapii u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi i chorobą niedokrwienną serca. Zaprezentowano także pracę dotyczącą zastosowania klopidogrelu w profilaktyce wtórnej udarów mózgu oraz u pacjentów z niedrożnymi pomostami aortalno-wieńcowymi.