Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ujawnienie się elektrokardiograficznych cech stenozy pnia lewej tętnicy wieńcowej podczas częstoskurczu nadkomorowego

Autor:
Andrzej Tomaszewski, Michał Tomaszewski, Teresa Widomska-Czekajska
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
4
Strona początkowa:
371
Strona końcowa:
373
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
stenoza pnia lewej tętnicy wieńcowej, odprowadzenie aVR
Czytaj

Krytyczne zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej (LTW) jest związane z bardzo poważnym rokowaniem, wysoką śmiertelnością i ryzykiem nagłej śmierci sercowej. Możliwość rozpoznania na podstawie EKG jest bardzo ważna i uzasadnia pilne wykonanie koronarografii, a następnie dalsze postępowanie lecznicze. Przedstawiamy przypadek ujawnienia się podczas EKG cech krytycznej stenozy pnia LTW podczas napadu częstoskurczu nadkomorowego. Do Izby Przyjęć zgłosił się 82-letni chory z trwającym 30 minut bólem za mostkiem. W EKG wykazano: częstoskurcz nadkomorowy 150/min z dużymi obniżeniami ST w większości odprowadzeń, uniesieniem ST w aVR i mniejszym w V1. Częstoskurcz ustąpił samoistnie a na podstawie EKG stwierdzono zmniejszenie się cech niedokrwienia z utrzymującym się, mniejszym uniesieniem ST w aVR iV1. Z późniejszej analizy wynikło, że pacjent wcześniej przebył zawał serca (non-Q), a w koronarografii stwierdzono zamknięcie prawej tętnicy wieńcowej oraz krytyczną stenozę pnia LTW w miejscu rozwidlenia. Na wypisowym EKG odcinek ST w aVR powrócił do linii izoelektrycznej. Kardiochirurg nie zakwalifikował pacjenta do operacji ze względu na zły stan ogólny i wiek.