Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Badania nad zachowaniem się hormonów tarczycy u dzieci i młodzieży województwa bydgoskiego z rozpoznanym wolem prostym

Autor:
Marek Wawrzeńczyk, Anna Balcar-Boroń, Witold Kretowicz, Andrzej Kurylak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
1998
Tom:
4
Numer:
1
Strona początkowa:
5
Strona końcowa:
11
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
hormony tarczycy, dzieci, wole
Czytaj

Wole spowodowane niedoborem jodu jest schorzeniem występującym endemicznie w określonych regionach. Celem pracy była biochemiczna charakterystyka wola prostego u dzieci z województwa bydgoskiego oraz ocena zależności między wykładnikami laboratoryjnymi czynności tarczycy a wielkością gruczołu i rodzajem wola. Stwierdzono, że wole obojętne u dzieci przebiega najczęściej z eutyreozą. U dzieci z wolem stwierdzono istotnie niższe wartości T4 i nieistotnie wyższe poziomy T3. Wartość TSH nie wykazywała różnic w porównaniu z grupą kontrolną. Wykazano, że czynność hormonalna tarczycy obniża się w miarę powiększania rozmiarów wola.