Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Udział wybranych cytokin i cząstek adhezyjnych w chorobie Gravesa-Basedowa

Autor:
Mirosława Urban, Artur Bossowski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2000
Tom:
6
Numer:
1
Strona początkowa:
15
Strona końcowa:
19
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
choroba Gravesa-Basedowa, cząstki adhezyjne, cytokiny
Czytaj

Przebieg choroby Gravesa-Basedowa wiąże się z napływem limfocytów do gruczołu tarczowego oraz z obecnością przeciwciał skierowanych przeciw specyficznym antygenom: receptorom dla TSH, tyreoglobulinie oraz tyreoperoksydazie. Istotną rolę w rozwoju procesu immunologicznego odgrywa śródbłonek naczyń tarczycy, który jest nie tylko źródłem uwalnianych cytokin, ale również stanowi lokum cząstek adhezyjnych. Te mikroskopijne glikoproteiny uczestniczą w łączeniu się komórek oraz przekazywaniu informacji międzykomórkowej, co w efekcie doprowadza do ich aktywacji bądź proliferacji. Obecność silnej ekspresji cząstek w obrębie śródbłonka gruczołu tarczowego oraz w tyreocytach pośredniczy w homingu limfocytów w trakcie przebiegu procesu autoimmunologicznego. Szczególną rolę odgrywa ICAM-1 i VCAM-1, które biorą udział w interakcji z limfocytami, a w zasadzie z obecnymi na ich powierzchni integrynami: LFA-1 oraz VLA-4, co odpowiada za napływ i adhezję tych komórek do miejsc objętych p rocesem zapalnym. Zwiększona ekspresja cząstek adhezyjnych na śródbłonku jest spowodowana aktywacją miejscowo wytwarzanych cytokin (TNF-a INF-g, IL-1, IL-6, sIL-6R), które uwalniane są w przebiegu procesu zapalnego. Taka indukcja umożliwia precyzyjną regulację migracji komórek przez śródbłonek w stanach zapalnych i przyczynia się do fazowego napływu różnych populacji leukocytów.