Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przydatność ultrasonograficznej oceny miażdżycy tętnic szyjnych i udowych w ocenie ryzyka choroby wieńcowej

Autor:
Cezary Sosnowski, Tomasz Pasierski, Ewa Janeczko-Sosnowska, Rafał Dąbrowski, Anna Szulczyk, Witold Rużyłło
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
5
Strona początkowa:
389
Strona końcowa:
395
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
miażdżyca, choroba wieńcowa, badanie ultradźwiękowe, blaszka miażdżycowa, tętnica szyjna, tętnica udowa
Czytaj

Wprowadzenie: Przypuszcza się, że obecność miażdżycowych blaszek w dużych tętnicach obwodowych: szyjnych i udowych, może być odzwierciedleniem obecności choroby wieńcowej. Zgodnie z teorią Bayes'a, znając wyjściowe prawdopodobieństwo choroby, w oparciu o czułość i specyficzność badania diagnostycznego, można wyliczyć prawdopodobieństwo końcowe, uwzględniające wynik wykonanego testu. Cel pracy: Ocena przydatności ultrasonograficznego badania tętnic szyjnych i udowych w ustaleniu prawdopodobieństwa obecności choroby wieńcowej. Materiał i metodyka: Grupę 410 chorych (300 mężczyzn, 73,2%), w wieku 30-70 lat (średnio 56,0±9,5 lat), zakwalifikowanych do koronarografii, przydzielono do 24 podgrup według płci, wieku i rodzaju bólu w klatce piersiowej (wg Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego). Prawdopodobieństwo wyjściowe choroby wieńcowej dla każdej z podgrup wyliczono jako stosunek chorych z istotnymi zwężeniami w tętnicach wieńcowych do wszystkich osób w podgrupie. Każdemu pacjentowi wykonano badanie ultrasonograficz-ne tętnic szyjnych i udowych w poszukiwaniu blaszek miażdżycowych. W oparciu o czułość i specyficzność wyliczono prawdopodobieństwo końcowe choroby wieńcowej Wyniki: W badaniu koronarograficznym istotne zmiany w tętnicach wieńcowych stwierdzono u 332 (81 %) badanych: u 255 (85%) mężczyzn i u 77 (70%) kobiet. W dużych tętnicach obwodowych blaszki miażdżycowe stwierdzono u 326 (79,5%) badanych; częściej u osób ze współistniejącymi zmianami w tętnicach wieńcowych (90,1%) niż u osób bez choroby wieńcowej (34,6%) (p