Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zaburzenia gospodarki lipidowej - mechanizmy genetyczne

Autor:
Paweł Burchardt, Tomasz Siminiak
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
5
Strona początkowa:
427
Strona końcowa:
432
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
dyslipidemie, (apoproteiny - mutacje, polimorfizmy), choroba niedokrwienna serca
Czytaj

Zaburzeniem gospodarki lipidowej, manifestującym się izolowanym wzrostem stężeń całkowitego cholesterolu (CL), trójglicerydów (TG) lub obydwu tych parametrów jednocześnie, jest każde upośledzenie metabolizmu lipidów i związanych z ich transportem lipoprotein. Przyczyn tego procesu należy upatrywać w upośledzeniu funkcji (uczestniczących w ich metabolizmie) enzymów, takich jak: lipaza lipoproteinowa (lipoprotein lipase - LPL), lipaza wątrobowa (hepatic lipase - HL), acylotransferaza lecytyna:cholesterol (Lecithin: cholesterol acyltransferase - LCAT), białka transportującego estry cholesterolu {cholesteryl ester transfer protein - CETP), nieprawidłowej budowie apoprotein (ligandów), czy wiążących je receptorów. Prezentowana publikacja przedstawia podział i klasyfikację dyslipidemii oraz zawiera, zgodny z najnowszym stanem wiedzy, opis wywołujących je mechanizmów molekularnych.