Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Miejsce pochodnych tienopirydyny w standardach postępowania w grupie chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi

Autor:
Arkadiusz Pietrasik, Adam Rdzanek, Janusz Kochman
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
5
Strona początkowa:
439
Strona końcowa:
444
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
klopidogrel, prasugrel, tiklopidyna, ostre zespoły wieńcowe
Czytaj

Według danych ?wiatowej Organizacji Zdrowia choroby układu sercowo-naczyniowego, wtym ostre zespoły wieńcowe (o.z.w.), są jedną z głównych przyczyn zgonów w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Od kilkunastu lat jesteśmy świadkami postępu w interwencyjnym leczeniu o.z.w., który jest związany zarówno z rozwojem technik zabiegowych, jak i coraz powszechniejszym stosowaniem udoskonalonych form farmakoterapii przeciwpłytkowej. Kluczową rolę w leczeniu pacjentów z o.z.w. zarówno z uniesieniem, jak i bez uniesienia odcinka ST, odgrywają leki z grupy pochodnych tienopirydyny. Leki te hamują aktywność płytek zależną od ADP i, jak wykazano w wielu badaniach klinicznych, charakteryzują się korzystnym efektem ad-dycyjnym w przypadku łącznego stosowania z kwasem acetylosalicylowym. W obecnie obowiązujących standardach postępowania w grupie chorych z o.z.w. podkreślane są szczególne korzyści wynikające z zastosowania klopidogrelu - pochodnej tienopirydyny charakteryzującej się szybkim początkiem działania i korzystnym profilem bezpieczeństwa. W chwili obecnej trwają intensywne prace kliniczne poświęcone ocenie skuteczności nowej pochodnej tienopirydyny - prasugrelu. Poniższy artykuł przedstawia wyniki najważniejszych badań klinicznych, a także podsumowuje zawarte w standardach postępowania stanowisko międzynarodowych towarzystw kardiologicznych dotyczące zastosowania pochodnych tienopirydyny w grupie chorych z o.z.w.