Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zespół obturacyjnych bezdechów sennych a choroby sercowo-naczyniowe - najnowsze fakty

Autor:
Renata Główczyńska, Wojciech Kukwa, Piotr Korczyński
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
5
Strona początkowa:
451
Strona końcowa:
453
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
obturacyjne bezdechy senne, choroby sercowo-naczyniowe, tlenoterapia
Czytaj

Bezdech {apnea) lub spłycenie oddechu {hypopnea) są krótkotrwałymi, ale powtarzającym się zaburzeniami oddychania na skutek zapadania się ścian dróg oddechowych i zaburzeń drożności dróg oddechowych, które występują podczas snu. Bezdechy senne prowadzą do licznych niepożądanych efektów w układzie sercowo-naczyniowym. W ciągu ostatnich lat wzrosło zainteresowanie wpływem zespołu obturacyjnych bezdechów sennych na rozwój chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym nadciśnienia tętniczego, zespołu metabolicznego, choroby wieńcowej, niewydolności serca i udarów mózgu. Ale nadal wiele kontrowersji wywołuje temat zależności obturacyjnych sennych i zaburzeń rytmu serca. Co istotne, bezdechy senne są niezależnym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego. Jednocześnie podkreśla się korzystne aspekty leczenia zespołu obturacyjnych bezdechów sennych na przebieg chorób sercowo-naczyniowych oraz na długość i jakość życia pacjentów. Szczególne znaczenie przypisuje się tlenoterapii z użyciem dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych {continuous positive airway pressure - CPAP). Ustalenie zależności pomiędzy zespołem obturacyjnych bezdechów sennych i chorobami układu sercowo-naczyniowego skutkuje zwiększeniem zainteresowania tym tematem ze strony kardiologów. Celem poniższej pracy jest przegląd najnowszego, wybranego piśmiennictwa poświęconego tej problematyce.