Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Obraz echokardiograficzny chłoniaków prawego serca - opis trzech przypadków

Autor:
Ireneusz Jedliński, Małgorzata Duszyńska, Kajetan Poprawski, Mariusz Kulczak, Alicja ?mierzchała, Magdalena Bielawna, Eugeniusz Kaszkowiak, Ryszard Kalawski, Maria Jamrozek-Jedlińska, Mieczysław Komarnicki6, Krystyna Zawilska
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
5
Strona początkowa:
459
Strona końcowa:
463
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
chłoniak, guzy prawego serca, echokardiografia
Czytaj

Przedstawiamy 3 przypadki chłoniaków prawego serca (dwa zlokalizowane w prawym przedsionku, jeden o lokalizacji w prawej komorze). Wszyscy chorzy byli hospitalizowani z powodu narastających objawów niewydolności prawej komory, a w jednym przypadku z objawami dodatkowo sugerującymi niemasywną zato-rowość płucną. Podczas badania echokardiograficznego (przezklatkowego oraz przezprzełykowego) stwierdzono obecność olbrzymich guzów w obrębie jam prawego serca. Dwie chore skierowano bezpośrednio do zabiegu kardiochirurgicznego z powodu braku innych możliwości postawienia ostatecznej diagnozy (pierwotna sercowa lokalizacja nowotworu). Po ustaleniu rozpoznania w oparciu o wynik badania histopatologicznego (w przypadku pierwszym i trzecim - śródoperacyjne pobranie wycinków guza), zastosowano chemioterapię (CHOP albo CHOP + rituksymab), w wyniku której uzyskano znaczne zmniejszenie masy guzów (wszyscy chorzy) oraz ustąpienie objawów klinicznych (w drugim i trzecim przypadku). Pierwszy przypadek jest także pierwszym doniesieniem na temat pierwotnego chłoniaka wielkokomórkowego z limfocytów B serca u ciężarnej.