Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Brodawczaki płaskonabłonkowe przełyku rozpoznane u 5 osób w 2004 roku w materiale własnym obejmującym 2582 endoskopie

Autor:
Wojciech Latos, Witold Zieleźnik, Karolina Sieroń-Stołtny, Barbara Kalifa, Marta ?limok, Anna Obuchowicz, Aleksander Sieroń
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Gastroenterologia Polska
Rok:
2005
Tom:
12
Numer:
5
Strona początkowa:
383
Strona końcowa:
386
ISSN:
1232-9886
Słowa kluczowe:
ludzki wirus brodawczaka, przełyk, etiologia
Czytaj

Wprowadzenie: Ocenia się, że blisko 15% spośród wszystkich nowotworów człowieka może być powiązanych z infekcją wirusem brodawczaka. W Polsce brodawczaki płaskonabłonkowe w przełyku sporadycznie są znajdowane podczas badań endoskopowych. Cel pracy: Ocena częstości występowania brodawczaków płaskonabłonkowych w przełyku, ich lokalizacja i charakterystyka obrazów endoskopowych. Materiał i metody: W materiale obejmującym 2582 endoskopie górnego odcinka przewodu pokarmowego wykonanych w 2004 r. rozpoznano 5 przypadków brodawczaka płaskonabłonkowego - u jednej kobiety i czterech mężczyzn w wieku od 19 do 65 lat. Wszystkie opisywane zmiany miały chrakter łagodny i były usunięte kleszczykami do gorącej biopsji lub pętlą dietermiczną; rozpoznanie potwierdzono histopatologicznie. Wyniki: Brodawczaki płaskonabłonkowe stanowiły 13% wszystkich usuniętych łagodnych zmian przełyku, a częstość ich występowania w przełyku określono na 0,19% wykonanych badań endoskopowych. Brodawczaki miały formy polipowate oraz były zlokalizowane w dolnej części przełyku i towarzyszyły chorobie re-fluksowej, a w dwóch przypadkach nadużywaniu alkoholu. Najmłodszy pacjent był od wielu lat leczony z powodu astmy oskrzelowej, a ponadto wykazano u niego zakażenie Helicobacter pylori cag (+). Wnioski: Wobec doniesień o możliwej przemianie nowotworowej oraz o rakach przełyku towarzyszących bro-dawczakom, pogląd o łagodnym charakterze brodawczaków w przełyku budzi potrzebę badań i dyskusji.