Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Alkoholowa i niealkoholowa stymulacja wątrobowego cytochromu P450 2E1; konsekwencje biochemiczne, farmakologiczne i patofizjologiczne

Autor:
Ewa Czech, Marek Hartleb
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Gastroenterologia Polska
Rok:
2005
Tom:
12
Numer:
5
Strona początkowa:
419
Strona końcowa:
429
ISSN:
1232-9886
Słowa kluczowe:
CYP2E1, polimorfizmy, alkohol, otyłość, stłuszczenie wątroby, cukrzyca, hepatotoksyczność leków
Czytaj

Zainteresowanie cytochromem CYP2E1 wynika z faktu, że czynność tego enzymu jest stymulowana przez wiele związków chemicznych pochodzenia endogennego i egzogennego, w tym etanolu. Wysoka aktywność metaboliczna CYP2E1 jest źródłem toksycznych produktów metabolizmu ksenobiotyków. Ponadto enzym ten generuje reaktywne formy tlenowe, a w obecności zjonizowanego żelaza produkuje związki o szczególnie silnych właściwościach utleniających. W niniejszym artykule przedstawiono okoliczności, w których dochodzi do pobudzenia CYP2E1. Dokonano też podsumowania biochemicznych i toksykologicznych konsekwencji zwiększonej aktywności tego cytochromu, ze szczególnym uwzględnieniem roli polimorfizmów genu CYP2E1 w patofizjologii alkoholowej i niealkoholowej choroby wątroby.