Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena częstości występowania wola i skuteczności profilaktyki jodowej u dzieci na terenie Wielkopolski w latach 1992-1998

Autor:
Maciej Bączyk, Marek Ruchała, Elżbieta Wolska, Maciej Gembicki, Eugeniusz Korman
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2000
Tom:
6
Numer:
1
Strona początkowa:
25
Strona końcowa:
29
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
jod, niedobory jodu, wole, profilaktyka jodowa
Czytaj

Celem badań było porównanie stanu i skuteczności profilaktyki jodowej na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Badaniami objęto łącznie 800 dzieci z terenów miejskich i wiejskich (462 w 1992 r. i 338 w 1998 r.) o dość proporcjonalnym rozkładzie w zakresie płci i wieku oraz 24 936 noworodków (9875 na przełomie 1992 i 1993 oraz 15 061 na przełomie 1997 i 1998 r.). Prowadzone na przełomie 1992 i 1993 r. badania wykazały, że częstość występowania wola w grupie dzieci wynosi 26%. Na początku 1998 r. odsetek ten zmniejszył się do 21%. Jednocześnie mediana stężenia jodu w moczu wzrosła z 49 ?g/l do 79 ?g/l. Spadkowi odsetka wola towarzyszył spadek średniego stężenia tyreoglobuliny w surowicy w badanej populacji z 26 ng/ml do 18 ng/ml. W grupie noworodków odsetek wyników TSH powyżej 5 ?U/ml obniżył się z 6 do 2,6%. Badania wykazały generalnie znaczny wzrost skuteczności profilaktyki jodowej na terenie Wielkopolski w ciągu ostatnich pięciu lat, ale nadal pozostaje ona rejonem o łagodnym niedoborze jodu, co wskazuje na konieczność zastosowania równoległych do jodowania soli form profilaktyki jodowej. Uzyskane wyniki wskazują również na konieczność poszerzenia badań nad rolą innych czynników wolotwórczych, występujących w całej Wielkopolsce.