Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Analogi erytromycyny i ich wpływ na motorykę przewodu pokarmowego

Autor:
Marzena Motkowska, Maciej Kralisz
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Gastroenterologia Polska
Rok:
2005
Tom:
12
Numer:
5
Strona początkowa:
431
Strona końcowa:
437
ISSN:
1232-9886
Słowa kluczowe:
erytromycyna, motylidy, zaburzenia motoryki, przewód pokarmowy
Czytaj

Stosowane dotychczas leki prokinetyczne (metoklopramid, cizapryd) wykazują ograniczoną przydatność kli-nicznągłównie ze względu na działania niepożądane. Trwają więc intensywne poszukiwania nowych leków, spośród których największe zainteresowanie wzbudzają syntetyczne analogi erytromycyny, zwane motyli-dami. W zakresie działania prokinetycznego, zarówno w badaniach doświadczalnych, jak i klinicznych, wykazują one podobieństwo do endogennej motyiiny, enterohormonu pobudzającego czynność motoryczną górnego odcinka przewodu pokarmowego. Dokonano szczegółowego przeglądu informacji na temat wpływu motyiiny, erytromycyny oraz jej analogów na motorykę przewodu pokarmowego, głównie dolnego zwieracza przełyku oraz żołądka. Motylidy przyspieszają opróżnianie żołądka (np. preparaty EM-574 i ABT-229), jak też zwiększają ciśnienie w obrębie dolnego zwieracza przełyku (LY-267108); obiecujące są także wyniki badań nad analogami motyiiny (KW-5139). Natomiast badania kliniczne wykazują rozbieżności między wynikami eksperymentu, a wartością terapeutyczną tych leków, np. wleczeniu choroby refluksowej przełyku. Kierunek poszukiwań skutecznego i bezpiecznego agonisty receptorów motylinowych jako leku prokinetycznego pozostaje nadal aktualny, jednak zastosowanie motylidów w klinice wymaga dalszych obserwacji.