Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Chirurgiczne metody leczenia bólu w przewlekłym zapaleniu trzustki

Autor:
Marek Olakowski, Andrzej Wojtyczka, Jan Kabat
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Gastroenterologia Polska
Rok:
2005
Tom:
12
Numer:
5
Strona początkowa:
439
Strona końcowa:
444
ISSN:
1232-9886
Słowa kluczowe:
przewlekłe zapalenie trzustki, techniki chirurgiczne, resekcja trzustki, resekcja głowy trzustki, zespolenie trzustkowo-jelitowe
Czytaj

Chirurgiczne metody leczenia bólu w przewlekłym zapaleniu trzustki (p.z.t.) powinny być stosowane w przypadku braku powodzenia metod zachowawczych i endoskopowych. U chorych z poszerzonym przewodem Wirsunga preferowane są operacje drenażowe (pankreatojejunostomia). W przypadku obecności guza wtrzu-stce, podejrzenia nowotworu i przy wąskim przewodzie Wirsunga stosowane są zabiegi resekcyjne. Jeżeli proces chorobowy jest zlokalizowany w głowie trzustki, to złotym standardem pozostaje pankreatoduode-nektomia sposobem Traverso. Najlepsze efekty pod względem wydolności endo- i egzokrynnej gruczołu po operacji można osiągnąć wykonując ograniczone resekcje oszczędzające (operacja Begera, Freya). Gdy pomimo przeprowadzonego leczenia operacyjnego nadal utrzymują się dolegliwości bólowe, należy rozważyć wykonanie obustronnego torakoskopowego przecięcia nerwów trzewnych.