Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Badanie czynności mioelektrycznej żołądka u dzieci z chorobą refluksową przełyku

Autor:
Tomasz Pytrus, Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak
Typ:
Prace oryginalne
Język:
EN
Czasopismo:
Gastroenterologia Polska
Rok:
2005
Tom:
12
Numer:
6
Strona początkowa:
491
Strona końcowa:
494
ISSN:
1232-9886
Słowa kluczowe:
elektrogastrografia, choroba refluksowa przełyku, dzieci
Czytaj

Cel pracy: Ocena czynności mioelektrycznej żołądka za pomocą przezskórnej elektrogastrografii (electrogastrography - EGG) u dzieci z chorobą refluksową przełyku. Materiał i metody: Badaniem objęto 50 dzieci w wieku od 8 do 17 lat, 35 z rozpoznaniem choroby refluksowej przełyku (gastroesophageal reflux disease - GERD) oraz 15 dzieci z prawidłowym wynikiem badania pH-metrycznego, u których na podstawie objawów klinicznych podejrzewano chorobę refluksową przełyku. W oparciu o wynik badania pH-metrycznego badane dzieci podzielono na 4 grupy. Do grupy I zaliczono 10 dzieci z ciężkim refluksem, do grupy II włączono 11 dzieci z umiarkowanym refluksem, a w grupie III znalazło się 14 dzieci z łagodnym refluksem. Grupę IV stanowiło 15 dzieci z prawidłowym wynikiem badania pH-metrycznego. U wszystkich dzieci wykonano badanie EGG rejestrując sygnał przed- i poposiłkowy metodą stacjonarną za pomocą rejestratora Polygraff firmy SYNECTICS. Zapis prowadzono w pozycji leżącej, w warunkach spoczynku: 60 min na czczo, 60 min po przyjęciu posiłku. Ocenie poddano procentowy rozkład okresów normogastrii i dysrytmii, zmiany amplitudy fal wolnych w okresie przed- i poposiłkowym. Wyniki: Na podstawie badania EGG stwierdzono częstsze (66,6% dzieci) występowanie przed- i(lub) poposiłkowej dysrytmii u dzieci z refluksem żołądkowo-przełykowym w porównaniu z grupą z prawidłowym wynikiem badania pH-metrycznego (26,7% dzieci) (p<0,05). W grupie dzieci z GERD najczęściej obserwowanym zaburzeniem w zapisie EGG było występowanie poposiłkowej bradygastrii oraz dysrytmii (p<0,05). Wnioski: 1. W badanej grupie dzieci z chorobą refluksową przełyku nieprawidłowy zapis EGG obserwowano głównie u dzieci z ciężką postacią choroby. 2. U dzieci z GERD najczęściej obserwowanym zaburzeniem w zapisie EGG było występowanie poposiłkowej bradygastrii oraz dysrytmii (p<0,05). 3. Elektrogastrografia, będąc nieinwazynym, powtarzalnym badaniem diagnostycznym, wnosi nowe informacje w diagnostyce zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego u dzieci.