Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wrodzony przerost kory nadnerczy uwarunkowany niedoborem 21beta- hydroksylazy - rozważania kliniczne

Autor:
Wiesław Marcol, Barbara Kalina-Faska, Anna Wackermann-Ramos, Brygida Koehler
Typ:
Prace kazuistyczne
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2000
Tom:
6
Numer:
1
Strona początkowa:
67
Strona końcowa:
69
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
wrodzony przerost kory nadnerczy, objawy kliniczne
Czytaj

Autorzy pracy przedstawiają trzy przypadki nieklasycznych postaci wrodzonego przerostu kory nadnerczy, który jest uwarunkowany niedoborem 21b-hydroksylazy, występujące w obrębie tej samej rodziny. Zwracają uwagę na duże trudności diagnostyczne, związane z wykryciem tego typu anomalii, oraz poddają szczegółowej analizie objawy kliniczne występujące w tej jednostce chorobowej.