Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Encefalopatia wątrobowa - aktualne metody leczenia

Autor:
Krzysztof Gutkowski, Dorota Gutkowska
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Gastroenterologia Polska
Rok:
2005
Tom:
12
Numer:
6
Strona początkowa:
517
Strona końcowa:
523
ISSN:
1232-9886
Słowa kluczowe:
encefalopatia wątrobowa, amoniogeneza, leczenie
Czytaj

Encefalopatia wątrobowa (EW) jest odwracalnym zespołem objawów neurologiczno-psychiatrycznych, którego istotę stanowi upośledzenie funkcji mózgu u chorych z zaawansowanym uszkodzeniem wątroby. U podstaw patogenezy EW leży pogorszenie perfuzji mózgu oraz zaburzenia w obrębie układu przekaźnic-twa neuronalnego spowodowane głównie wzrostem stężenia amoniaku w surowicy krwi. Wysokie stężenie amoniaku hamuje przekaźnictwo neuronalne za pośrednictwem układu GABA-ergicznego (GABA - kwas gamma amino masłowy) powodując narastanie zaburzeń świadomości. Klinicznie, EW może manifestować się jako zespół odwracalnych zmian metabolicznych, atrofia lub obrzęk mózgu, jak również w postaci różnych kombinacji tych stanów. Aktualnie stosowane schematy leczenia opierają się na obserwacjach klinicznych, ekstrapolacji wyników uzyskanych w eksperymentalnych modelach zwierzęcych oraz kontrolowanych randomizowanych programach badawczych. Pomimo prowadzonych licznych prób klinicznych z zastosowaniem leków opartych o teorię amoniogenezy, fałszywego neuroprzekaźnictwa, teorię GABA-ergicznączy też teorię niedoboru cynku, nadal brak jest jednej skutecznej metody leczenia tej grupy chorych. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat możliwości leczenia chorych z encefalopatia wątrobową.