Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Występowanie zespołu metabolicznego u osób starszych w populacji wielkomiejskiej o wysokim ryzyku chorób układu krążenia

Autor:
Mariusz E. Mianowany, Krystyna Kaczmarczyk-Chałas, Anna Bednarek-Gejo, Włodzimierz Stelmach, Wojciech K. Drygas
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
6
Strona początkowa:
491
Strona końcowa:
497
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zespół metaboliczny, ludzie starsi, choroby układy krążenia, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca
Czytaj

Wprowadzenie: Zespół metaboliczny (ZM), który cechuje współistnienie insulinooporności, dyslipidemii, nad-ciśnienienia tętniczego i otyłości, jest szeroko rozpowszechniony wśród kobiet i mężczyzn w wieku średnim. Niewiele wiadomo natomiast na temat występowania ZM oraz jego uwarunkowań u osób powyżej 65 r.ż. Cel pracy: Ocena występowania ZM, jego składowych oraz powikłań zespołu chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy u starszych mieszkańców Łodzi, miasta o najwyższym w Polsce wskaźniku umieralności ogólnej oraz bardzo wysokiej chorobowości i umieralności z powodu chorób układu krążenia. Materiał i metodyka: W 2002 r. w ramach realizacji Programu CINDIWHO {Countrywide Integrated Non-Com-municable Diseases lntervention) przeprowadzono badanie przekrojowe mające na celu ocenę stanu zdrowia i zachowań zdrowotnych mieszkańców Łodzi w wieku powyżej 65 lat. Przedmiotem badania była próba 824 kobiet i mężczyzn, wybranych losowo z populacji generalnej. Dane zebrano za pomocą wywiadu kwestionariuszowego, badań analitycznych, antropometrycznych i lekarskich. ZM diagnozowano wg kryteriów NCEPATPIII. Wyniki: ZM stwierdzono u 26,2% mężczyzn i 36,3% kobiet (p<0,01). Najczęściej występującym elementem ZM u ludzi starszych jest podwyższone ciśnienie tętnicze - u 90% badanych, oraz otyłość brzuszna - u 45%. Wśród kobiet, częściej niż u mężczyzn, obserwowano otyłość, zwiększone stężenie trójglicerydów i obniżony poziom HDL oraz większą kumulację składowych ZM. U osób z ZM istotnie częściej rozpoznawano nadciśnienie tętnicze, 8-krotnie częściej cukrzycę, i 2-krotnie częściej przebyty zawał mięśnia sercowego u kobiet. Wnioski: Zespół metaboliczny występuje u co trzeciej kobiety i co czwartego mężczyzny powyżej 65 r.ż. ze środowiska wielkomiejskiego. Wczesne rozpoznanie zespołu metabolicznego oraz jego właściwe leczenie farmakologiczne i modyfikacja stylu życia powinny stanowić jeden z priorytetów profilaktyki chorób serca i naczyń w Polsce.