Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Elektrokardiograficzne cechy zamknięcia gałęzi diagonalnej i marginalnej jako tętnicy dozawałowej

Autor:
Filip Szymański, Marcin Grabowski, Grzegorz Karpiński, Krzysztof J. Filipiak, Przemysław Stolarz, Zenon Huczek, Janusz Kochman, Grzegorz Horszczaruk, Anna Hrynkiewicz, Grzegorz Opolski
Typ:
Prace oryginalne
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
6
Strona początkowa:
507
Strona końcowa:
512
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
ostry zespół wieńcowy, gałąź diagonalna, gałąź marginalna, badanie EKG
Czytaj

Wprowadzenie: Dotychczas zostały poznane zmiany w elektrokardiogramie u pacjentów z zawałem serca spowodowanym zamknięciem głównych tętnic wieńcowych. Cel pracy: Analiza zmian elektrokardiograficznych u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym (OZW), u których tętnicą odpowiedzialną za zawał była gałąź diagonalna (GD) bądź gałąź marginalna (GM) lewej tętnicy wieńcowej. Materiał i metodyka: Z grupy kolejnych 400 pacjentów z OZW wyodrębniono 13 pacjentów z zamkniętą GD i 12 pacjentów z zamkniętą GM. Przeanalizowano badania EKG tych pacjentów wykonane przy przyjęciu do szpitala. Wyniki: Cechą charakterystyczną dla zamknięcia GD było: uniesienie odcinka ST w odprowadzeniu V2 i V3 o średnio 1,2±0,5 mm; maksymalne uniesienie wynosiło 1,7 mm; obniżenie odcinka ST w odprowadzeniu II i III o średnio 0,9±0,4 mm; maksymalne obniżenie wynosiło 1,5 mm. Równoczesne obniżenie i uniesienie występowało u 12 (92,3%) pacjentów. Dla zamknięcia GM charakterystycznymi zmianami były: obniżenie odcinka ST w odprowadzeniu V5 i V6 o średnio 0,9±0,4 mm; maksymalne obniżenie wynosiło 1 mm oraz obniżenie odcinka ST w odprowadzeniu II i aVF średnio o około 0,7±0,2 mm; maksymalne obniżenie wynosiło 0,8 mm. Zmiany te współwystępowały u 8 (66,7%) pacjentów. Wnioski: Zapis EKG u pacjentów z zamkniętą GD przypomina zmiany obserwowane u pacjentów z zamkniętą gałęzią przednią zstępującą, natomiast u pacjentów z zamkniętą GM raczej różnią sie od zmian obserwowanych w zapisach EKG u pacjentów z zamkniętą gałęzią okalającą. Odchylenia odcinków ST są niewielkie - przeważnie mniejsze niż 1 mm. Pacjenci z takimi zmianami, ze współistniejącymi typowymi objawami klinicznymi OZW, powinni być diagnozowani w kierunku zamknięcia mniejszych gałęzi lewej tętnicy wieńcowej.