Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Zespoły nieprawidłowego odstępu QT

Autor:
Marlena Olszak, Gabriela Parol-Baran, Mirosław Dziuk, Tomasz Słelmaszuk
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
6
Strona początkowa:
513
Strona końcowa:
518
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
wydłużony i krótki odstąp QT, kanały jonowe, zaburzenia rytmu serca, nagła śmierć sercowa
Czytaj

Złośliwe komorowe zaburzenia rytmu serca często są przyczyną nagłej śmierci sercowej. Poznanie mechanizmów, w przebiegu których dochodzi do groźnych arytmii, pozwala ocenić ryzyko nagłego zgonu sercowego oraz wcześnie rozpocząć odpowiednie leczenie. Łatwym, nieinwazyjnym sposobem pozwalającym zidentyfikować chorych zagrożonych złośliwymi arytmiami komorowymi jest pomiar odstępu QT w zapisie EKG. Odstęp ten identyfikuje się głównie z repolaryzacją komór. Warunkiem prawidłowej repolaryzacji jest równowaga między prądami jonowymi dokomórkowymi sodowym i wapniowym oraz odkomórkowymi - potasowymi. Jakiekolwiek przyczyny wrodzone albo nabyte, zakłócające prawidłową funkcję kanałów jonowych w postaci nasilonej ich aktywacji lub inaktywacji, są przyczyną wydłużenia, skrócenia odstępu QT, zwiększonego ryzyka groźnych arytmii komorowych oraz nagłej śmierci sercowej {Sudden Cardiac Death - SCD). Wydłużenie skorygowanego odstępu QTc {QT corrected) jest niezależnym czynnikiem ryzyka SCD (1, 2). Wśród osób bez choroby organicznej serca, odstęp QTc powyżej 440 ms jest związany z 2-3-krotnie zwiększonym ryzykiem nagłej śmierci sercowej (3). Korelacje między wydłużonym odstępem QT oraz nagłą śmiercią sercową są powszechnie uznane, natomiast dotychczas mało jest informacji dotyczących znaczenia prognostycznego krótkiego odstępu QT. Wydaje się, że skrócenie odstępu QTc poniżej 300 ms, może być również związane ze zwiększonym ryzykiem nagłego zgonu sercowego (4).