Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Leki pierwszego rzutu w leczeniu niewydolności serca: inhibitory konwertazy czy B-adrenolityki - nowe fakty

Autor:
Łukasz Figiel, Maria Krzemińska-Pakuła
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
6
Strona początkowa:
519
Strona końcowa:
525
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
niewydolność serca, (3-adrenolityki, inhibitory konwertazy, badania wieloośrodkowe
Czytaj

Niewydolność serca jest jednym z najważniejszych problemów współczesnej kardiologii. Rozwój metod diagnostycznych i możliwości leczniczych, opartych na coraz lepszym rozumieniu patofizjologii niewydolności daje nadzieje na stały postęp w jej leczeniu i dalszą optymalizację wyników tego leczenia, choć wciąż właściwa terapia jest problemem klinicznym stanowiącym wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne. Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACEI) oraz |3-adrenolityki (LBA) są dwiema najważniejszymi grupami leków o ugruntowanej pozycji i potwierdzonej skuteczności, które zmniejszają śmiertelność u pacjentów z niewydolnością serca. Zgodnie z istniejącymi standardami i zaleceniami towarzystw kardiologicznych zaleca się, aby P-adrenolityki były włączane po ACEI, jednak taki, a nie inny, schemat postępowania nie wynika z danych zgromadzonych w oparciu o evidence based medicine (EBM), lecz jest raczej kwestią przypadku. Kolejność włączania leków z obu tych grup nie jest wyłącznie kwestią akademicką, przeciwnie - może mieć ona znaczenie, ponieważ wielu pacjentów z niewydolnością serca nie toleruje jednoczesnego stosowania docelowych dawek leków z obu grup. W poniższym artykule przedstawiono patofizjologiczne przyczyny oraz podsumowano współczesne zasady postępowania w niewydolności serca, opierające się na wynikach najnowszych badań. Autorzy przedstawili też nowe fakty dotyczące pozycji ACEI i LBA w leczeniu niewydolności serca oraz kontrowersji z tym leczeniem związanych.