Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Znaczenie heparyn drobnocząsteczkowych w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych z uniesieniem odcinka ST

Autor:
Ewa Rzewuska, Krzysztof Jankowski, Robert Królak, Michał Ciurzyński, Danuta Liszewska-Pfejfer
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
6
Strona początkowa:
527
Strona końcowa:
534
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
zawał serca z uniesieniem odcinka ST, heparyny drobnocząsteczkowe, ostre zespoły wieńcowe
Czytaj

Od wielu już lat prowadzone są badania nad zastosowaniem heparyn drobnocząsteczkowych {Iow molecular weight heparins - LMWH) w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych, w tym z uniesieniem odcinka ST (STEMI). Bardziej korzystne parametry farmakokinetyczne, łatwość dawkowania oraz lepszy profil bezpieczeństwa, w porównaniu do heparyny niefrakcjonowonej (unfractionated heparin - UFH), decydują o zainteresowaniu tą grupą leków. Przedstawiono wyniki randomizowanych badań klinicznych, w których podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy dołączenie LMWH do leczenia fibrynolitycznego poprawi rokowanie chorych z STEMI. Oceniano w nich zarówno przepływ w tętnicy dozawałowej, jak i wpływ na dalsze losy pacjenta (śmiertelność, ponowny zawał serca, nawroty niedokrwienia). Obok badań wskazujących na korzyści z zastosowania LMWH ocenianych względem UFH (ASSENT 3, ASSENT 3 PLUS), przedstawiono także prace niewykazujące przewagi LMWH nad UFH (HART II, ENTIRE-TIMI 23, ASSENT Plus). Ponadto w części badań stwierdzono większą częstość powikłań krwotocznych po podawaniu LMWH, w szczególności w populacji starszych pacjentów. Zalecenia Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego podkreślają potrzebę przeprowadzenia dalszych badań klinicznych celem jednoznacznego określenia miejsca LMWH w leczeniu chorych ze STEMI, natomiast zalecenia amerykańskie uznają stosowanie LMWH za dopuszczalną alternatywę w leczeniu pacjentów z STEMI do 75 roku życia.