Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Wybrane nieinwazyjne metody oceny sztywności tętnic. Część II - implikacje kliniczne

Autor:
Szymon Gomułka, Katarzyna Mizia-Stłec, Magdalena Mizia, Paweł Kumor, Zbigniew Gąsior
Typ:
type 5
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
6
Strona początkowa:
535
Strona końcowa:
539
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
sztywność tętnic, zastosowanie kliniczne
Czytaj

Stosowane metody oceny sztywności tętnic znajdują zastosowanie w wykrywaniu wczesnych, subklinicz-nych zmian chorobowych w układzie krążenia oraz w ocenie zaawansowania chorób układu krążenia i ryzyka wystąpienia powikłań. Czynnikami mającymi istotny wpływ na zmniejszenie właściwości elastycznych tętnic są: wiek, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, niewydolność nerek, a także zaburzenia lipi-dowe, otyłość, czy wysoka częstość akcji serca. W artykule dokonano przeglądu danych na temat potencjalnego zastosowania ultrasonograficznych metod oceny sztywności tętnic, uwzględniając ograniczenia stosowanej aktualnie metodyki badania.