Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Kardioprotekcyjne działania erytropoetyny - czy jesteśmy gotowi na jej kliniczne zastosowanie?

Autor:
Mateusz ?piewak, Krzysztof J. Filipiak
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Polski Przegląd Kardiologiczny
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
6
Strona początkowa:
541
Strona końcowa:
543
ISSN:
1507-5540
Słowa kluczowe:
erytropoetyna, działanie cytoprotekcyjne, działanie plejotropowe
Czytaj

Erytropoetyna (EPO) ma ugruntowaną pozycję w leczeniu niedokrwistości towarzyszącej przewlekłej niewydolności nerek, chemioterapii, czy terapii zakażenia wirusem HIV. Od czasu odkrycia działań EPO, wykraczających poza mechanizmy stymulujące erytopoezę, stale rośnie liczba prac zajmujących się cytopro-tekcyjnymi efektami jej działania. Znane jest pobudzanie przez EPO angiogenezy, uwalniania i proliferacji komórek progenitorowych. Równolegle prowadzone są badania z kręgu nauk podstawowych, mające na celu poznanie molekularnych podstaw tych zjawisk oraz eksperymentalne badania na modelach zwierzęcych, sprawdzające różnorodne hipotezy dotyczące działania EPO w warunkach uszkodzenia układu nerwowego oraz serca. Wyniki większości prac są optymistyczne, także w odniesieniu do jedynego, jak do tej pory, badania na ludziach. Podawanie EPO w ostrej fazie zawału lub udaru mózgu mogłoby być innowacy-ją metodą leczenia, rozwiane muszą zostać jednak wszelkie wątpliwości, w tym obawy dotyczące szczególnie niepożądanych w tych stanach patofizjologicznych działań prozakrzepowych. Znane są pozbawione ery-topoetycznego potencjału pochodne EPO, konieczne są jednak dalsze badania nad ich bezpieczeństwem i skutecznością.