Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Przedwczesne powiększenie gruczołów piersiowych (thelarche praecox) - szara strefa przedwczesnego dojrzewania

Autor:
Ewa Małecka-Tendera
Typ:
Prace poglądowe
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism
Rok:
2000
Tom:
6
Numer:
1
Strona początkowa:
31
Strona końcowa:
36
ISSN:
2081-237X
Słowa kluczowe:
przedwczesne powiększenie gruczołów piersiowych, przedwczesne dojrzewanie
Czytaj

Izolowane przedwczesne powiększenie gruczołów piersiowych (thelarche praecox - TP) jest ogólnie uważane za łagodny objaw kliniczny, który nie wymaga leczenia. Występuje najczęściej u dziewczynek w wieku poniżej dwóch lat, rzadziej między trzecim a ósmym r.ż. Jego patogeneza nie została w pełni wyjaśniona. Większość autorów postuluje, że jest to objaw częściowego przedwczesnego pobudzenia osi przysadkowo-podwzgórzowej, manifestującego się izolowanym wzrostem stężenia FSH. Porównanie stężenia FSH u dziewcząt z TP w wieku od trzech do siedmiu lat ze stężeniami występującymi u zdrowych dziewcząt w tym samym wieku nie wykazuje jednak istotnie większego wydzielania tej gonadotropiny. Obserwowane u dziewczynek z TP poniżej drugiego r.ż. istotnie wyższe stężenia FSH wydają się raczej wynikiem fizjologicznie opóźnionego wygasania aktywności osi przysadkowo-podwzgórzowej, a nie jej przedwczesnego pobudzenia. Występowanie TP wiązano również z nieznacznym wzrostem stężenia estradiolu w surowicy lub z nadwrażliwością tkanki gruczołowej na ten hormon. Zróżnicowanie łagodnego wariantu dojrzewania, jakim jest TP, z przedwczesnym dojrzewaniem prawdziwym jest zwykle łatwe, ponieważ nie towarzyszą mu: przyspieszenie tempa wzrastania, przyspieszenie wieku kostnego, widoczne w USG miednicy małej powiększenie objętości jajników i macicy lub podwyższone stężenie estradiolu w surowicy. Trudności diagnostyczne mogą jednak sprawiać nietypowe postacie TP, stanowiące formy przejściowe, a opisywane jako thelarche variant lub exaggerated thelarche. Najważniejszym elementem diagnostyki jest długotrwała obserwacja pacjentek, która powinna zakończyć się dopiero z chwilą ukończenia przez nie procesu dojrzewania.