Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena spożycia wybranych witamin i składników mineralnych w grupie dzieci łódzkich w wieku T0-T3 lat

Autor:
Agnieszka Błaszczyk, Danuta Chlebna-Sokół, Jolanta Frasunkiewicz
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
4
Strona początkowa:
275
Strona końcowa:
279
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
spożycie, witaminy, składniki mineralne, dzieci
Czytaj

Wprowadzenie: Prawidłowe nawyki żywieniowe powinny być wprowadzone już w okresie dzieciństwa w celu kształtowania odpowiedniego sposobu żywienia w wieku dorosłym. Zarówno niedobory, jak i nadmiary pokarmowe prowadzą do określonych stanów chorobowych, które upośledzają stan zdrowia populacji. Cel pracy: Analiza pokrycia zapotrzebowania na wybrane witaminy i składniki mineralne w grupie dzieci w okresie rozpoczynającego się lub trwającego już intensywnego wzrastania i dojrzewania płciowego. Materiał i metodyka: Badania przeprowadzono u 245 dzieci, uznanych za zdrowe, w wieku 10-13 lat; 110 chłopców i 135 dziewczynek uczęszczających do szkół podstawowych w Łodzi. Przeprowadzono trzydniowe zapisy całodziennych diet w celu oszacowania średniego dziennego spożycia wybranych witamin i składników mineralnych. Za prawidłowe uznawano spożycie składników pokarmowych na poziomie 90-110% zalecanych norm żywieniowych. Wyniki: Ocena spożycia witamin wykazała m.in. znaczne niedobory witaminy D u wszystkich badanych. Żywienie pokrywało jedynie 21,1 % zapotrzebowania u dziewczynek i 24,2% u chłopców. Stwierdzono nadmierne spożycie witamin: A, C i B12. ?rednie pokrycie zapotrzebowania na pozostałe analizowane witaminy było zbliżone do zalecanego. Wykazano znaczne nadmiary pokarmowe dotyczące spożycia sodu u wszystkich badanych - u uczennic było ono przekroczone prawie 6-krotnie, natomiast wśród uczniów ponad 7-krotnie. Niedobory pokarmowe dotyczyły wapnia - dziewczynki spożywały 57,9% dziennego zapotrzebowania, zaś chłopcy 66,1 %. Pokrycie dziennego zapotrzebowania na żelazo również było niskie - odpowiednio 71,3% i 88,5%. Niedobory magnezu występowały u połowy badanych. Nadmiary pokarmowe dotyczyły fosforu i potasu. Wnioski 1. W badanej grupie uczniów w wieku 10-13 lat stwierdzono liczne nieprawidłowości dotyczące spożycia wybranych witamin i składników mineralnych, w tym znaczne niedobory witaminy D, wapnia i żelaza oraz nadmiary sodu i fosforu w diecie. 2. Wykazane nieprawidłowości mogą w przyszłości doprowadzić do zaburzeń w stanie zdrowia, w tym do wystąpienia osteoporozy, niedokrwistości z niedoboru żelaza oraz nadciśnienia tętniczego. 3. Wyniki badań wskazują na konieczność wprowadzenia już w szkołach szerokiej profilaktyki zdrowotnej mającej na celu zmianę zachowań żywieniowych uczniów.