Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Choroba Leśniowskiego-Crohna u dzieci

Autor:
Józef Ryżko
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
4
Strona początkowa:
285
Strona końcowa:
289
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
choroba Leśniowskiego-Crohna, objawy kliniczne, leczenie, dzieci
Czytaj

Omówiono klinikę i leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (ch. L-C) u dzieci. Najczęstszym objawem u dzieci z ch. L-C są (87% vs 66%) i gorączka (74% vs 35%), rzadziej biegunka (55% vs80%). Oceniając stan odżywienia stwierdzono obniżenie wskaźnika Cole'a (<85%) u 30% dzieci z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i 67% u dzieci z ch. L-C. W ch. L-C u dzieci częstsza jest lokalizacja zmian w jelicie cienkim i(lub) cienkim i grubym. Bardzo przydatne jest badanie USC, pozwalające na ograniczenie badań radiologicznych. Najczęstszym powikłaniem nieswoistych zapaleń jelit jest niedożywienie pacjentów. Przedstawiono zasady postępowania żywieniowego, dostosowanego do stopnia niedożywienia i do aktywności choroby. Omówiono żywienie enteralne i parenteralne u tych chorych. Leczenie farmakologiczne wymaga podawania sulfasalazyny względnie mesalazyny, a w zależności od nasilenia objawów - dodatkowo sterydów Klub) immunosupresji, względnie leczenia chirurgicznego.