Wydawnictwo medyczne Cornetis

Wydawnictwo medyczne

+48 71/ 792 80 77 sekretariat@cornetis.pl

Oferta dla wydawnictw - SYSTEM CORPRESS

Artykuły medyczne

Tytuł: Ocena skuteczności probiotyków w leczeniu czynnościowych bólów brzucha u dzieci i dorosłych. Systematyczny przegląd piśmiennictwa

Autor:
Agnieszka Gawrońska, Magdalena Szabuńko, Hanna Szajewska
Język:
PL
Czasopismo:
Pediatria Współczesna Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka
Rok:
2005
Tom:
7
Numer:
4
Strona początkowa:
303
Strona końcowa:
309
ISSN:
1507-5532
Słowa kluczowe:
probiotyki, czynnościowy ból brzucha, zespół jelita drażliwego
Czytaj

Wprowadzenie: Dolegliwości spowodowane zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego należą do najczęstszych powodów wizyt zarówno u lekarzy pierwszego kontaktu, jak i specjalistów. Niestety skuteczność dostępnych metod leczenia jest niezadowalająca i dlatego poszukiwane są inne metody terapii. Jedną z nich jest stosowanie probiotyków. Cel pracy: Ocena skuteczności probiotyków w leczeniu czynnościowych bólów brzucha u dzieci i dorosłych. Materiał i metodyka: Przeprowadzono systematyczny przegląd piśmiennictwa. Przeszukano komputerowe bazy piśmiennictwa medycznego MEDLINE, EMBASE, CINAHL (wszystkie do czerwca 2005 r.) oraz Cochrane Library (wydanie 2, 2005 r.). Do przeglądu kwalifikowano badania z randomizacją, wykonane metodą podwójnie ślepej próby, w których porównywano skuteczność probiotyków z placebo w leczeniu czynnościowych bólów brzucha u dzieci i dorosłych. Wyniki: Kryteria kwalifikacji spełniło 9 badań (n=380, wiek 16-75 lat). Jedynym zaburzeniem czynnościowym, w którym oceniano skuteczność probiotyków był zespół jelita drażliwego. Ocenie poddano kilka szczepów probiotycznych (8 szczepów zawartych w preparacie VSL#3 [Bificlobacterium longum, B. infantis, B. breve, Lactobacillus aciclophilus, L. casei, L. bulgaricus, L. plantarum, Streptococcus salivarius sub-species thermophilus) oraz Lactobacillus CC, L. plantarum 299, L. aciclophilus, Lactobacillus salivarius, Bificlobacterium breve, Bificlobacte-rium infantis. Badania różniły się m.in. pod względem dawkowania probiotyków, metodyki badania, definicji zespołu jelita drażliwego oraz punktów końcowych. Siedem z dziewięciu analizowanych prac wykazało korzystny efekt zastosowanych interwencji na objawy zespołu jelita drażliwego. Czterech autorów oceniało wpływ L. plantarum, z czego trzy prace potwierdziły skuteczność tego probiotyku w leczeniu zespołu jelita drażliwego. W jednej pracy wykazano korzystne działanie probiotyków zawartych w preparacie VSL#3 (Kim). 0'Mahony potwierdził korzystny wpływ B. infantis, a Halpern L. aciclophilus. Nie wykazano korzystnego działania L. CC (O'Sullivan). Wnioski: Niektóre szczepy probiotyczne prawdopodobnie mogą być pomocne w leczeniu zespołu jelita drażliwego. Nie ma podstaw do wnioskowania o skuteczności probiotyków w leczeniu innych zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego.